โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านท่าปากแหว่ง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ : 0-7667-0230

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14151
อนุบาล 21231
อนุบาล 383111
รวม อนุบาล136193
ประถมศึกษาปีที่ 13361
ประถมศึกษาปีที่ 26581
ประถมศึกษาปีที่ 353111
ประถมศึกษาปีที่ 479161
ประถมศึกษาปีที่ 546101
ประถมศึกษาปีที่ 62461
รวมประถม2730576
รวมทั้งหมด4036769

บทความล่าสุด